News / 30-09-2020

Kieskompas doet in samenwerking met de Provincie Gelderland onderzoek naar het welbevinden van Gelderlanders. In deze zesde meting zijn thema’s ondernemen, werken en leren opgenomen.

 

Doe je ook mee? Verspreid de vragenlijst via uw linkedin, buurtapp of facebook.

 

Zelf meedoen mag natuurlijk ook. Dit kan tot woensdag 2 september 9.00 uur.

 

De vragenlijst invullen kan via:

https://www.gelderland.nl/LINK-COVID-Welbevinden-Kieskompas-Onderzoek

EN houd uw agenda in de gaten.

 

Op 16, 17 en 21 september delen wij de uitkomsten van dit onderzoek tijdens een mini-webinar.

Bovendien hoort u hoe het met de gelderse ondernemers in crisistijd gaat. Wij presenteren ook de uitkomsten van het VNO NCW Covid- ondernemerspanel aan u.