(Dutch) Chip-miljardenindustrie op één vierkante kilometer in Nijmegen

Generation Briskr / 15-08-2020

(image: Broer van den Boom fotografie)

 

Het Chip Integration Technology Centre (CITC) is een nieuw open innovatiecentrum dat zich vestigt op Novio Tech Campus. Een initiatief van enkele halfgeleiderbedrijven, verenigd in het Business Cluster Semiconductors (BCSEMI NL), en kennisinstellingen om een brug te slaan tussen fundamenteel onderzoek aan universiteiten en daadwerkelijke producten en toepassingen.

 

Barry Peet, managing director van BCSEMI NL, geeft een toelichting: “Belangrijk is dat het CITC geen virtueel platform of een samenwerkingsverband is, maar een fysiek open innovatiecentrum met onderzoeksfaciliteiten, cleanrooms, machines en technische voorzieningen. We nemen intrek in een van de gebouwen, waar ooit de machines van Philips Semiconductors en later NXP volop draaiden en waar de chippioniersgeest rondwaart. In directe nabijheid zijn de toonaangevende chipproducenten gevestigd zoals NXP, Ampleon en Nexperia. Maar ook packagingbedrijven zoals Sencio en NedCard en andere relevante kennisintensieve MKB-bedrijven. Het is dan ook niet toevallig dat CITC zich juist in Nijmegen vestigt. Ook Radboud Universiteit is aangehaakt. Op de faculteit Natuurkunde vindt namelijk spraakmakend onderzoek plaats op het gebied van nieuwe materialen en fotonica toepassingen. Bovendien zijn hier mooie faciliteiten zoals het High Field Magnet Laboratory. Ook TU Delft, waar al veel onderzoek naar chipintegratie plaatsvindt, neemt actief deel in CITC en zal in Nijmegen ook enkele onderzoekers plaatsen. Met TU Eindhoven en Universiteit Twente zijn we in gesprek, en ook met de Hogeschool Arnhem Nijmegen worden plannen rondom een nieuwe opleiding uitgewerkt.”

 

Chip Integration gaat twee kanten op

Het speerpunt van CITC is kennis delen en krachten bundelen om gezamenlijk nieuwe producten en toepassingen te ontwikkelen. De grote semiconductorbedrijven zijn min of meer de founding partners. CITC krijgt verder financiering vanuit gemeente Nijmegen en provincie Gelderland en komt ook in aanmerking voor Horizon 2020 subsidie vanuit Brussel. Via een vorm van contractonderzoek zal CITC extra funding binnenhalen. CITC zal zich als een internationaal innovatiecentrum profileren, er is al veel belangstelling uit bijvoorbeeld Azië.

 

Barry Peet: “Chip Integration gaat twee kanten op. Enerzijds het ontwikkelen van geavanceerde chips waarbij meerdere functies en modules zijn geïntegreerd, ofwel technologische integratie op één chip. Anderzijds de integratie van chips in producten, dus meer toepassingsgericht in medische producten, IoT, agrofood, automotive of energie. Juist deze concrete toepassing van chips is een belangrijk aandachtsveld. Je loop anders het risico dat je slimme technologie bedenkt, maar bedrijven niet weten hoe ze die kunnen toepassen in hun producten.”

 

Nijmegen bakermat van de Nederlandse chipindustrie

Hoe zit het met IP-eigendom en octrooien? “CITC legt dit met deelnemende bedrijven contractueel goed vast en is hierbij geadviseerd door TNO-Holst. Het IP dat bedrijven inbrengen blijft hun eigendom, de nieuwe kennis die binnen het CITC wordt ontwikkeld delen we met het betreffende bedrijf. Zo bouw je ook binnen het CITC kennis op en kun je je als innovatiecentrum nog beter profileren en positioneren in binnen- en buitenland. ”

 

Nijmegen is de bakermat van de Nederlandse chipindustrie. Op één vierkante kilometer zit in Nijmegen met bedrijven als NXP, Ampleon en Nexperia een miljardenindustrie bij elkaar. We willen met CITC deze belangrijke industrie meer zichtbaar maken en zien ook uit naar de mogelijke komst van onderzoeksinstituut Imec, een toonaangevende instelling die perfect past bij onze semicon industrie en ons Health & HighTech-ecosysteem.  Ook al is de chip zelf relatief onzichtbaar, wereldwijd wordt de innovatiesnelheid in alle domeinen gedreven door de chip. In alle auto’s zitten meerdere NXP-chips, de helft van alle gevoerde telefoongesprekken gebeurt met Ampleon-chips en in alle elektrische apparaten van deze wereld zitten Nexperia-chips. Veel mensen weten niet dat hier overal Nijmeegse chiptechnologie in zit. Letterlijk: Nijmegen Inside!  Daar mogen we best trots op zijn”, glimlacht Barry Peet.